Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o bonifikacie przy sprzedaży mieszkań komunalnych w 2015 roku

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, iż Najemcy lokali mieszkalnych, którzy złożą wniosek o sprzedaż mieszkania do końca 2014 r. uzyskają bonifikatę w wysokości 60% (o ile nie będą korzystali z rozłożenia na raty należności za lokal).
Wysokość bonifikaty udzielanej przy ratalnej sprzedaży pojedynczych lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych wynosi 50%. W przypadku wniosków złożonych po dniu 31 grudnia 2014 r. wysokość bonifikaty udzielanej przy sprzedaży pojedynczych lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych będzie wynosiła 50%.

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Ratuszowa 10A, pokój nr 313, tel. 16 675 21 09.
 

 

Wydział Gospodarki Lokalowej UM

Wersja XML