Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 11 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji, przeprowad

Przemyśl, dnia 11 grudnia 2014 r.

GL-I.7150.9.2014.JS4

Prezydent Miasta Przemyśla

 

informuje, że w dniu 11 grudnia 2014 r. o godz. 1000 Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl  lub będących w jej dyspozycji, przeprowadziła aukcje na oddanie                          w najem  niżej wymienionych lokali użytkowych położonych w budynkach przy:

        1)       ul. Ratuszowa 16             -        najwyższą miesięczną stawkę czynszu   

zaoferowała: Elżbieta Teuchman F.P.H.U. „IL FIORE”,

 

2)      ul. Jagiellońska 3             -        najwyższą miesięczną stawkę czynszu

zaoferowali: Monika i Witold Sznajder,

 

3)      ul. Dworskiego 9               -        najwyższą miesięczną stawkę czynszu

zaoferował: Robert Kępa „HERPOL”,

 

4)      ul. Kopernika 24                  -           najwyższą miesięczną stawkę czynszu

zaoferowała: Agnieszka Kuczyńska „ODSZKODOWANIA  AGNIESZKA KUCZYŃSKA”

                       

            Wadia wpłacone przez ww. osoby, które wygrały aukcję zalicza się na poczet kaucji zabezpieczających lokale.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego w razie uchylenia się osoby, która wygrała aukcję, od zawarcia umowy o najem lokalu w terminie 7 dni licząc od dnia aukcji.

              Wygrywający aukcję jest zobowiązany przed zawarciem umowy o najem uzupełnić kwotę wpłaconego wadium do pełnej wysokości kaucji zabezpieczającej (trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki czynszowej) o kwotę odpowiednio:

 

1)      450,00 (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt 00/100) – ul. Ratuszowa 16,

2)      50,00 (słownie złotych:  pięćdziesiąt 00/100) – ul. Jagiellońska 3,

3)      400,00 zł (słownie złotych:  czterysta 00/100) – ul. Dworskiego 9,

4)      50,00 zł (słownie złotych:  pięćdziesiąt 00/100) –  Kopernika 24.

Wersja XML