Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej - dz. nr 484/2, 488/2, 489/2 obr. 208..

I N F O R M A C J A


          Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej, w której udział stanowiący własność Gminy Miejskiej Przemyśl, wynoszący 1/2 niewydzielonych części w działkach położonych w obrębie 208 miasta Przemyśla przy ul. Słonecznej, oznaczonych jako:
działka nr 484/2 o pow. 0,0150 ha, objęta KW Nr PR1P/00045762/6,
działka nr 488/2 o pow. 0,0450 ha, objęta KW Nr PR1P/00045761/9,
działka nr 489/2 o pow. 0,0216 ha, objęta KW Nr PR1P/00045761/9,
przeznaczony został do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
         Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) upływa w dniu 19 stycznia 2015 r.

 

Wersja XML