Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 502/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Więcej informacji:

http://www.przemysl.pl/bip/prawo/zarzadzenia/1314/29724.html

 

Źródło: Wydział Edukacji i Sportu UM

DOTNULL (115,50KB)

Wersja XML