Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Przemyślu VII kadencji

W wyniku wyborów samorządowych przeprowadzonych 16 listopada br. wyłoniony został skład nowej Rady Miejskiej w Przemyślu. Pierwsza sesja Rady VII kadencji odbyła się 28 listopada. Po wręczeniu zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej radni złożyli ślubowanie. Pierwszą decyzją podjętą na posiedzeniu był wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu – został nim Władysław Bukowski. Radni postanowili także poszerzyć porządek obrad o wybór wiceprzewodniczących. Tę funkcję powierzono Lucynie Podhalicz, Robertowi Balowi i Januszowi Zapotockiemu.

JPGWręczenie zaświadczeń o wyborze

JPGPrzewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Władysław Bukowski

JPGWręczenie zaświadczeń o wyborze

JPGWręczenie zaświadczeń o wyborze

JPGWręczenie zaświadczeń o wyborze

Wersja XML