Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015r. oraz pomocy społecznej na lata 2015-2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015r. oraz pomocy społecznej na lata 2015-2019

Więcej informacji na:

http://www.przemysl.pl/bip/tablica_ogloszen/bip_konkursy/29624.html

Źródło: Wydział Spraw Społecznych UM

Wersja XML