Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA unieważnia aukcję – licytację ograniczoną co do rodzaju działalności na najem lokalu użytkowego położonego w Przemyślu przy Rynek 6 o pow. 36,80 m2 (ujętego w wykazie nr 9 w pozycji 2 stanowiącym z

Przemyśl dnia 21 listopada 2014 r.

GL-I.7150.9.2014.JS4

 

PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA

 

unieważnia aukcję – licytację ograniczoną co do rodzaju działalności na najem lokalu użytkowego położonego w Przemyślu przy Rynek 6 o pow. 36,80 m2 (ujętego w wykazie nr 9 w pozycji 2 stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o aukcji na najem lokali użytkowych z dnia 07 listopada 2014 r.) ogłoszoną na dzień 11 grudnia 2014 r. bez podania przyczyn.

Wpłacone wadia podlegają zwrotowi. 

Wersja XML