Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kartka świateczna Wojewody Podkarpackiego

Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska zaprasza do udziału
w konkursie pn. "Kartka Świąteczna Wojewody Podkarpackiego".

 

W konkursie mogą wziąć udział podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego z terenu województwa podkarpackiego. Prace należy nadsyłać do 12 grudnia br.

 

Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie z perspektywy dzieci i młodzieży atmosfery Świąt Bożego Narodzenia oraz zachęcenie do kultywowania tradycji obdarowywania
się kartkami świątecznymi. Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie kartki,
która wraz z życzeniami wojewody podkarpackiego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i rozesłana drogą elektroniczną do pracowników urzędów, samorządowców, parlamentarzystów. Zwycięzca otrzyma nagrodę indywidualną, natomiast do placówki, którą reprezentuje trafi nagroda dodatkowa.

 

Wersja XML