Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

odznaki, zasługi dla sportu 2014 0 - INFO

Szanowni Państwo !                        

            Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom  środowiska sportowego oraz doceniając dotychczasową wieloletnią pracę na rzecz rozwoju sportu w naszym mieście proszę o składanie wniosków o nadanie odznaki „Za Zasługi dla Sportu”.        Zasady rozpatrywania wniosków o nadanie odznaki ”Za Zasługi dla Sportu” reguluje rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2012 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1126).

Pismo przewodnie wraz z wnioskiem o przyznanie odznaki i załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, Rynek 1, do dnia 15 grudnia 2014 r.

 

Więcej informacji w załączniku.

Wydział Edukacji i Sportu

PDFNULL (738,76KB)

Wersja XML