Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NULLPlan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Przemyśla
(Numer projektu: POIS.09.09.00-00-216/13)

Okres realizacji: 2014 – 2015
Źródło finansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013
www.pois.gov.pl

Wartość całkowita: 174 660,00 zł
Dofinansowanie: 148 461,00 zł

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:


W dniu 29 października 2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: III kwartał 2015 r.

 

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska


Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju
 

Wersja XML