Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie na Plan gospodarki niskoemisyjnej

pois.jpeg

W dniu 29 października 2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Przemyśla”.

Środki na realizację projektu pozyskano w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

www.pois.gov.pl

Całkowita wartość projektu: 174 660,00 zł
Dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności: 148 461,00 zł

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- wykonanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta,
- stworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią na terenie miasta oraz w poszczególnych sektorach gospodarki i obiektach,
- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Przemyśla,
- przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
- przeprowadzenie szkoleń dla pracowników gminy i jednostek podległych na temat problematyki ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, korzystania ze stworzonej bazy i wdrożenia opracowanego planu,
- przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej skierowanej do kluczowych interesariuszy oraz mieszkańców miasta, której celem będzie upublicznianie informacji o opracowanym dokumencie i jego ustaleniach oraz promowanie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Zakończenie realizacji projektu: III kwartał 2015 r.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Wersja XML