Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Certyfikat - Samorządowy Lider Edukacji - dla Miasta Przemyśla

W czwartek 30 października br. w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące IV edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji”, którego współorganizatorem jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. W jego trakcie reprezentanci 56 gmin i powiatów z całej Polski odebrali certyfikaty potwierdzające pozytywny wynik procedury akredytacyjnej, której celem jest badanie skuteczności i efektywności działań samorządów w dziedzinie lokalnej polityki oświatowej.

Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” trafiły do jednostek samorządu terytorialnego, które - w opinii ekspertów reprezentujących środowiska naukowe - wyróżniają się osiągnięciami w dziedzinie rozwoju oświaty, propagowaniu wysokich standardów edukacyjnych i budowaniu podstaw gospodarki opartej na wiedzy. Wśród certyfikowanych miejscowości znalazło się również Miasto Przemyśl. Nagrodę odebrał obecny na spotkaniu Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla.

Program „Samorządowy Lider Edukacji” realizowany jest od 2011 roku, wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC z Sosnowca. Jego celem jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego podejmujących wartościowe inicjatywy w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, promowanie gmin i powiatów, które posiadają szczególne osiągnięcia w obszarze lokalnej polityki edukacyjnej, a przede wszystkim podnoszenie jakości działań samorządów w sferze oświatowej.

Proces certyfikacji w Programie "Samorządowy Lider Edukacji" jest kilkuetapowy. Samorządy uczestniczące w Programie wypełniają specjalną ankietę samooceny, w której prezentują swoją działalność w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. Eksperci Programu analizują i recenzują przygotowane ankiety, a następnie uzupełniają oraz weryfikują przedstawione w nich informacje. Odbywa się to na podstawie: analizy dokumentacji (np. strategii oświatowych, regulaminów stypendialnych, projektów europejskich), badań społecznych przeprowadzanych w toku akredytacji, informacji pozyskanych z instytucji publicznych, informacji pozyskanych od środowisk lokalnych, danych Systemu Informacji Oświatowej itd. Recenzenci mogą również  zapoznawać się z działaniami JST w trakcie wizyt studyjnych w gminie lub powiecie uczestniczącym w programie certyfikacji.

Samorządy uczestniczące w Programie ocenia niezależnie od siebie 2 ekspertów. Każdy z nich przyznaje analizowanej gminie/powiatowi od 0 do 50 punktów rankingowych. Certyfikat "Samorządowy Lider Edukacji" przyznawany jest samorządom, które w procedurze oceny uzyskały od ekspertów co najmniej 60 punktów na 100 możliwych. Dodatkowo Fundacja wyróżnia gminy i powiaty, które w danej edycji Programu uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych, przyznając im wyróżnienia specjalne - statuetki "Primus". Organizatorzy honorują ponadto menadżerów akredytowanych JST (wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów) wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju w swoich jednostkach nowoczesnej edukacji, przyznając im nagrody specjalne - statuetki "Mecenas Wiedzy".

Podczas uroczystości finałowej na Uniwersytecie Wrocławskim certyfikaty wręczono 56 gminom i powiatom w pięciu kategoriach.

fotografie: Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

JPGNULL (550,67KB)

JPGCertyfikat - Samorządowy Lider Edukacji - dla Miasta Przemyśla (264,75KB)

JPGCertyfikat - Samorządowy Lider Edukacji - dla Miasta Przemyśla (218,07KB)

JPGNULL (426,17KB)

JPGCertyfikat - Samorządowy Lider Edukacji - dla Miasta Przemyśla (268,39KB)

JPGNULL (617,19KB)

JPGNULL (751,06KB)

JPGCertyfikat - Samorządowy Lider Edukacji - dla Miasta Przemyśla (284,43KB)

JPGCertyfikat - Samorządowy Lider Edukacji - dla Miasta Przemyśla (293,29KB)

JPGNULL (676,56KB)

Wersja XML