Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PILNE PONAGLENIE!!!!!! Dot. nadania uprawnień do przeglądania rachunków bankowych

Jednostki, które nie nadały uprawnień do przeglądania rachunków bankowych są proszone o niezwłoczne udostępnienie.

PDFNULL (155,86KB)

Wersja XML