Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs grantowy "Tu mieszkam, tu zmieniam"

Zapraszamy do udziału w konkursie grantowym “Tu mieszkam, tu zmieniam”. Do wygrania nawet 20 000 zł na realizację swojego pomysłu! Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Zachodniego WBK we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

Celem Konkursu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra  wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.


W konkursie udział może wziąć każdy, kto ma pomysł, który ma szansę przyczynić się do konkretnej zmiany w jego społeczności lokalnej. Wystarczy zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu kultury czy parafii. Innymi słowy, instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej osobowość prawną.

Swoje pomysły można zgłaszać od 22 września do 23 listopada 2014 roku poprzez aplikację internetową dostępną na stronie fundacja.bzwbk.pl.

Ogłoszenie zwycięzców, którzy w ocenie specjalnie powołanej kapituły konkursu opracowali najlepsze projekty i otrzymają dofinansowanie w postaci grantu, odbędzie się 17 grudnia 2014 roku.

Szczegóły konkursu "Tu mieszkam, tu zmieniam" są dostępne na stronie: http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/granty/zasady.html

JPGNULL (11,86KB)

Wersja XML