Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta - dz. nr 1221/1 obr. 202

Prezydent Miasta Przemyśla
Informuje,

że w dniu 29 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, w sali nr 19, o godzinie 8:30 odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 1221/1 o powierzchni 0,0063 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00041821/0, położona przy ul. Stanisława Augusta, przeznaczona na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 1220 w obrębie 202 m. Przemyśla.
Cena sprzedaży ustalona została w wysokości 4 000,00 zł brutto (słownie złotych: cztery tysiące 00/100).

 

Wersja XML