Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa obwodnicy przebiega zgodnie z harmonogramem

W piątek 10 października br. Robert Choma Prezydent Miasta podsumował realizowane w Przemyślu przedsięwzięcia inwestycyjne. Spotkanie z udziałem dziennikarzy odbyło się na nowobudowanym rondzie przy ul. Słowackiego. Podczas wystąpienia Prezydent poinformował, iż największa z realizowanych obecnie inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem. Podkreślił, iż ta inwestycja pomimo, iż jeszcze trwa ożywiła zainteresowanie terenami inwestycyjnymi Miasta. Niebawem droga obwodowa pozwoli na skomunikowanie Miasta z przejściem granicznym Malhowice – Niżankowice.
Łączna wartość projektów drogowych zrealizowanych w Przemyślu w ciągu ostatnich 4 lat to prawie 370 mln zł. Z pewnością zrealizowane zadania nie byłyby możliwe do realizacji w takim czasie i na taką skalę, gdyby nie aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych, które zasiliły budżet Miasta Przemyśla. Na realizację projektów drogowych w tym czasie Przemyśl pozyskał środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w wysokości 286 mln zł.

Wersja XML