Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargi na 2 uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu

W dniu 3 października br. do Urzędu Miejskiego w Przemyślu wpłynęły odpisy 2 wyroków sądowych w rozpatrywanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny skargach dotyczących dwóch uchwał Rady Miejskiej z 2013 roku. W obydwu przypadkach WSA oddalił skargę, a dotyczyły one:

• Skargi Daniela Stołowskiego, Andrzeja Zapałowskiego, Małgorzaty Dachnowicz, Mariusza Partyki i Mirosława Majkowskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 13 marca 2013 roku nr 99/2013 w przedmiocie nadania nazwy ulicy.

• Skargi Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na uchwałę Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 stycznia 2013 roku nr 2/2013 w przedmiocie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 

Wersja XML