Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarcie nowej siedziby Przemyskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej w Przemyślu

Niespełna rok po oficjalnym zakończeniu rewitalizacji Kompleksu Powojskowego przy ul. Grodzkiej w Przemyślu, w piątek 3 października br. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Przemyskiej Biblioteki Publicznej. Od dziś dawny klub garnizonowy zyskał nową funkcję. Od listopada ubiegłego roku do końca września trwała adaptacja pomieszczeń i przenoszenie księgozbiorów ze starej siedziby przy ul. J. Słowackiego. W wydarzeniu udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele duchowieństwa, radni Rady Miejskiej, pracownicy placówki, młodzież, oraz zaproszeni goście. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważnym zadaniem była realizacja tego przedsięwzięcia. Dodał, iż w ostatnich latach na realizacje inwestycji z zakresu obiektów kultury zostały wydatkowane również znaczące środki. Wspomniał między innymi także o zakończonej niedawno rewitalizacji Zamku Kazimierzowskiego oraz wielu innych obiektach. Podkreślił, iż nie są one martwe i cieszy fakt, iż tak wiele organizacji społecznych chce, i realizuje zadania z zakresu kultury.

 


Część oficjalną zakończył występ zespołu EFEMERYDA Jass Band, a goście udali się na zwiedzanie nowo otwartego obiektu.

JPGOtwarcie nowej siedziby Przemyskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej w Przemyślu

JPGOtwarcie nowej siedziby Przemyskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej w Przemyślu

JPGOtwarcie nowej siedziby Przemyskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej w Przemyślu

JPGOtwarcie nowej siedziby Przemyskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej w Przemyślu

JPGOtwarcie nowej siedziby Przemyskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej w Przemyślu

JPGOtwarcie nowej siedziby Przemyskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej w Przemyślu

JPGOtwarcie nowej siedziby Przemyskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej w Przemyślu

JPGOtwarcie nowej siedziby Przemyskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej w Przemyślu

JPGOtwarcie nowej siedziby Przemyskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej w Przemyślu

JPGOtwarcie nowej siedziby Przemyskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej w Przemyślu

JPGOtwarcie nowej siedziby Przemyskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej w Przemyślu

JPGOtwarcie nowej siedziby Przemyskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej w Przemyślu

Wersja XML