Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń od lekarzy zainteresowanych świadczeniem w 2014r. usług w zakresie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Przemyśla

Prezydent Miasta Przemyśla na podstawie art. 11 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011r.
nr 118, poz. 687 z późn. zm.), w celu powołania lekarzy do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Przemyśla,  przyjmuje zgłoszenia od lekarzy zainteresowanych świadczeniem wyżej wymienionych usług do końca 2014r.

Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawienie karty zgonu dotyczy jedynie przypadków, gdy nie można ustalić lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie.

Lekarze zostaną powołani zarządzeniem Prezydenta Miasta Przemyśla.

Za wykonanie czynności jednorazowego stwierdzenia zgonu i jego przyczyn oraz wystawienia karty zgonu na podstawie umowy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 450 zł. brutto.

 

Zgłoszenia należy przesyłać (lub składać osobiście) na adres:

Urząd Miejski w Przemyślu – ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl

z dopiskiem: „Nabór na lekarzy stwierdzających zgon”

 

Termin składania zgłoszeń: 30.09.2014r.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. dane adresowe,
 2. numer telefonu,
 3. potwierdzenie kwalifikacji zawodowych lekarza (kserokopia dokumentów),
 4.  zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji lekarzy do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych
  i niepublicznych na terenie miasta Przemyśla zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r., poz. 1182).”.
Wersja XML