Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonej przy ul. Wilczańskiej - dz. nr 541 obr. 208

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Rynek 1 oraz Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl oznaczonej jako działka nr 541 o powierzchni 0,1269 ha, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00066850/3 w obrębie 208 m. Przemyśla, położonej przy ul. Wilczańskiej.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z pózn. zm.) upływa w dniu 23 października 2014 r.

Wersja XML