Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

25-lecie działalności Kuchni dla ubogich św. Brata Alberta i bł. Marii Angeli

We wtorek 9 września br. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla - z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności – odwiedził Kuchnię św. Brata Alberta i bł. Marii Angeli. Oficjalne uroczystości odbyły się w środę 3 września br., a przewodniczył im J.E. ks. Arcybiskup Józef Michalik.
Każdego dnia z ciepłego posiłku korzystają zarówno mieszkańcy Przemyśla, jak i osoby bezdomne. Prezydent podczas spotkania zapoznał się z warunkami pracy sióstr Felicjanek oraz osób, które wspomagają ich pracę przy przygotowywaniu i wydawaniu posiłków. Na zakończenie wizyty Prezydent wpisał się do Kroniki Pamiątkowej życząc Jubilatce oraz wszystkim zaangażowanym w dzieło pomocy wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia oraz świętowania wielu kolejnych jubileuszy.

JPG25-lecie działalności Kuchni dla ubogich św. Brata Alberta i bł. Marii Angeli

JPG25-lecie działalności Kuchni dla ubogich św. Brata Alberta i bł. Marii Angeli

Wersja XML