Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prace przy wejściu "B" do podziemnej trasy turystycznej

Rozpoczęła się budowa wejścia z płyty Rynku do kolektora sanitarnego, który jest częścią podziemnej trasy turystycznej Miasta Przemyśla. W ramach realizowanego projektu wykonana zostanie izolacja zewnętrznej strony kolektora na odcinku ok. 50m, pomiędzy planowanym wejściem "B" a skrzyżowaniem ul. Mostowej z Rynkiem oraz usunięte jedno z drzew. Budowane wejście oznaczone jako „B” w znaczący sposób poprawi dostępność komunikacyjną tej niebywałej atrakcji turystycznej. Wszelkie działania związane z realizacją tego przedsięwzięcia są realizowane w porozumieniu z Wojewódzkim Podkarpackim Konserwatorem Zabytków, który dofinansował to zadanie kwotą 220 333,00 zł. Całkowita wartość zadania to 357 360, 54 zł. 

JPGPrace przy wejściu "B" do podziemnej trasy turystycznej

Wersja XML