Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udane warsztaty studentów Akademii Dziedzictwa

W dniu 13 lipca 2014 r. Wydział Budownictwa Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Przemyślu gościł studentów i profesorów studiów podyplomowych Akademii Dziedzictwa z Krakowa. W trakcie zorganizowanych w mieście warsztatów zaprezentowano główne zabytki miasta, od wieży katedralnej, krypt Archikatedry Rzymskokatolickiej i Muzeum Archidiecezjalnego poprzez zamek Kazimierzowski, dawny klasztor Dominikanek – Bramę Rycerską, zabudowę XIX. ulic Mickiewicza, Dworskiego i Słowackiego po kościoły franciszkanów, dawny kościół jezuitów a obecną archikatedrę greckokatolicką, kościół karmelitów, aż po wzgórze Zniesienie i Park Zamkowy. W wyjątkowej wycieczce po mieście Przemyślu wzięło udział 20 studentów z różnych stron Polski, którzy ze względu na rangę zabytków poznali miasto jako jedno z najważniejszych ośrodków na terenie dawnej Małopolski .

JPGStudenci Akademii Dziedzictwa zwiedzają kaplicę Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu (XVIII w.) z malowidłami autorstwa Jana Henryka (de) Rosena, datowanymi na rok 1936. Jan Henryk Rosen był wybitnym malarzem religijnym i batalistycznym, żyjącym w latach 1891 – 1982, autorem m.in. polichromii w Katedrze Ormiańskiej we Lwowie, w kaplicy na Kahlenbergu pod Wiedniem czy też w Castel Gandolfo. W kaplicy seminaryjnej w Przemyślu namalował cztery obrazy mówiące o powołaniu apostołów.

Wersja XML