Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trwa rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadgimnazjalnych

Po zamknięciu etapu  potwierdzania przez uczniów woli podjęcia nauki,  w przemyskich szkołach ponadgimnazjalnych pojawiły się wolne miejsca . Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php, w zakładce „Wolne miejsca”.

Obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca. Uczniowie mogą składać podania w terminie do 9 lipca br. do godz. 15.00. Lista  kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym zostanie opublikowana przez szkoły 10 lipca br. do godz. 9.00. Podobnie jak w rekrutacji podstawowej,  również w postępowaniu uzupełniającym należy potwierdzić chęć podjęcia nauki w szkole – przynosząc oryginały dokumentów w terminie  do 10 lipca br. do godz. 14.00.

Pod wskazanym wyżej adresem w zakładce „Progi punktowe” można znaleźć szczegółową informację o minimalnych i maksymalnych punktach uczniów przyjętych w rekrutacji podstawowej do poszczególnych oddziałów szkolnych.  

Wersja XML