Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

W wyniku przeprowadzonej w dniu 3.07.2014 r. rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Przemyśl, 1160 uczniów zostało zakwalifikowanych do I klas. Możliwość dalszego  kształcenia zapewniono aż 95% uczniów biorących udział w naborze elektronicznym.

Wyniki ww. postępowania rekrutacyjnego zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 4.07.2014 r. do godz. 9.00. Do dnia 7.07.2014 r. do godz.15.00 należy potwierdzić wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie do szkół oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. W dniu 8.07.2014 r. do godz. 10.00 opublikowane zostaną listy przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc.

Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani (5%) mogą ubiegać się o przyjęcie do szkół w rekrutacji uzupełniającej.

Harmonogram przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej :

Wersja XML