Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości położonych przy ul. Wysockiego, dz. nr 132/15, nr 133/6 i nr 135/2 obr. 201.

I N F O R M A C J A 


            Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, zostały wywieszone wykazy nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Przemyśla, położonych w obrębie 201 miasta Przemyśla przy ul. Wysockiego, oznaczonych jako:
-   działka nr 132/15 o pow. 0,1578 ha wraz z udziałem 1/16 niewydzielonej części w działkach nr 132/2 o pow. 0,1741 ha, nr 132/14 o   pow. 0,0428 ha i nr 133/5 o pow. 0,1552 ha,
  działki nr 133/6 o pow. 0,1299 ha i nr 135/2 o pow. 0,1743 ha wraz z udziałem 1/16 niewydzielonej części w działkach nr 132/2 o pow. 0,1741 ha, nr 132/14 o pow. 0,0428 ha i nr 133/5 o pow. 0,1552 ha, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów.

           Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) upływa w dniu 04 sierpnia 2014 r.

 

Wersja XML