Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenie Prezydenta Miasta w sprawie MPZP Zasanie I i Zasanie II

W związku z pojawiającymi się zarzutami sugerującymi, że Prezydent Miasta Przemyśla nie wycofał się z realizacji lokalnej drogi przebiegającej przez osiedla Glazera (zgodnie z MPZP Zasanie I i Zasanie II) pragnę zdecydowanie stwierdzić, że zarzuty te są bezpodstawne. W obecnie wyłożonym do publicznego wglądu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego wspomniana droga nie występuje w treści przedłożonego projektu (podobnie jak inne drogi o charakterze lokalnym). Mapa rzekomo świadcząca o zmianie stanowiska Prezydenta, na którą powołują się niektóre osoby, to graficzna część wniosku z 2011 r. do planu zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego składanego w grudniu  2011r. czyli w okresie w którym opracowywane były, uchwalone później i aktualnie obowiązujące MPZP Zasanie I i Zasanie II. Mapa znajduje się w części projektu studium pt. WNIOSKI DO INNYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH, po str. 189 i jest dołączona w wersji z okresu jej sporządzenia tj. 2011r., ponieważ częścią projektu studium jest prezentacja innych dokumentów planistycznych obejmujących swoim zasięgiem Miasto Przemyśl i musiała być zaprezentowana w stanie jakim została wówczas przedstawiona. 

 

Prezydent Miasta 

Robert Choma

Wersja XML