Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie postępowania w sprawie nieuprawnionego udostępnienia danych osobowych

Zakończone zostało postępowanie wyjaśniające w sprawie nieuprawnionego udostępnienia danych osobowych jednemu z przemyskich przedszkoli niepublicznych. Potwierdziło ono podejrzenie, że źródłem naruszenia obowiązujących procedur bezpieczeństwa i udostępnienia danych osobowych, był jeden z pracowników Urzędu Miejskiego. Po złożeniu wyjaśnień złożył rezygnację i z dniem 30 maja br. rozwiązany został z nim stosunek pracy.

Niezależnie od postępowania wyjaśniającego, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jak wspominał w swoim oświadczeniu Prezydent Miasta, zostało skierowane do Prokuratury Rejonowej w Przemyślu.

 

Witold Wołczyk
Rzecznik Prasowy
Urząd Miejski w Przemyślu

Wersja XML