Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Układ kogeneracyjny będzie zasilał MZK w energię elektryczną i cieplną

We wtorek 3 czerwca br. w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu oddany został do użytku układ kogeneracyjny dzięki któremu wytwarzana jest energia elektryczna i cieplna na potrzeby  przedsiębiorstwa. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest obniżenie kosztów związanych z pozyskaniem energii.  Inwestycja wpisuje się w dokumenty strategiczne Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 i jednocześnie realizuje zapisy dyrektyw energetycznych Unii Europejskiej. Przedmiotem zrealizowanej inwestycji była budowa układu kogeneracyjnego wraz z przebudową infrastruktury do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Jednostka wyposażona została w silnik spalinowy zasilany gazem ziemnym oraz agregat prądotwórczy asynchroniczny o mocy 200 kW.

Inwestycja pozwoliła również na dokonanie modernizacji istniejącej infrastruktury zasilania gazem ziemnym pojazdów MZK. W ramach realizacji tego zadania dokonano modernizacji i wymiany osuszaczy gazowych.

Wartość całkowita projektu to kwota 1.230.322,29 zł, otrzymał on dofinansowanie w wysokości 81, 5 % (812.046,95 zł) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

JPGUkład kogeneracyjny będzie zasilał MZK w energię elektryczną i cieplną (fot. R. Porada)

JPGUkład kogeneracyjny będzie zasilał MZK w energię elektryczną i cieplną (fot. R. Porada)

JPGUkład kogeneracyjny będzie zasilał MZK w energię elektryczną i cieplną (fot. R. Porada)

JPGUkład kogeneracyjny będzie zasilał MZK w energię elektryczną i cieplną (fot. R. Porada)

Wersja XML