Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obchody „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” w Przemyślu

W dniu 31 maja 2014 r. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu    oraz Koło TPD Rodzin Zastępczych „DOM”  przy współpracy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przemyślu oraz Szkołą Podstawową nr 1 im Henryka Sienkiewicza w Przemyślu zorganizowało imprezę kulturalną z okazji obchodów „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”    oraz „Dnia Dziecka” dla dzieci  i ich  rodzin zastępczych zrzeszonych w kole.
O godz 10.00 w Kaplicy Publicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Felicjanek przy ul. Waygarta odbyła się Msza Święta w intencji w/w rodzin koncelebrowana przez ks. Marka Kapłona.
Dzięki uprzejmości pana dyrektora Macieja Kozłowskiego impreza odbyła się na terenie SP nr 1 w Przemyślu.  Następnie zaproszonych gości i rodziny powitali p.  Maciej Kozłowski dyrektor SP 1 w Przemyślu i Grzegorz Piestrak Dyrektor TPD życząc im miłej zabawy. P. Grzegorz Piestrak Dyrektor Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i pani Ewa Frankowska Przewodnicząca Koła Rodzin Zastępczych „Dom” wręczyli Panu Robertowi Chomie – Prezydentowi Miasta Przemyśla odznakę „Przyjaciel Dziecka”- mile zaskoczony tym wyróżnieniem  pan Prezydent podziękował za wyróżnienie, przywitał tak licznie zgromadzonych i życzył wszystkim miłego spotkania. Oprócz dzieci z rodzin zastępczych i ich opiekunów wzięli w niej udział licznie zaproszeni goście: wymieniony na wstępie p. Robert Choma  - Prezydent Miasta Przemyśla , p. Ewa Sawicka Radna Miasta Przemyśla, p. Tomasz Wardęga - Dyrektor Biura Posła na Sejm RP p. Piotra Tomańskiego, p. Sabina Motowidło – Maziarz asystentka Posła na Sejm Marka Rząsy, p. Grzegorz Piestrak -  Dyrektor TPD, p. Tomasz Baran - Dyrektor MOPS, p, Elżbieta Herburt Z-ca Dyrektora MOPS, p. Irena Dybowska – Ryś Wiceprezes Zarządu Okręgowego TPD, p, Maria Szczerbina – Rzecznik Praw Dziecka TPD, p. Ewa Frankowska Przewodnicząca Koła Rodzin Zastępczych „DOM”, p. Janion Irena – Kierownik Referatu Spraw Społecznych z p. Andrzejem Daćko i p. Krystyna Makara, Przewodnicząca Rady Osiedla  „Łukasińskiego”.
Część artystyczną przygotowała p. Danuta Stachniak wraz z uczniami kl. IIa  oraz p. Dariusz Lasek z dziećmi i młodzieżą  ze  Świetlicy TPD „Przystań”. Licznie przybyłe dzieci wzięły udział w konkursach, grach, zabawach i tańcach prowadzonych przez pana Andrzeja Makarę oraz wspólnym pieczeniu kiełbasek. Dzieci został obdarowane wieloma zabawkami, za które dziękujemy wszystkim sponsorom. Spotkanie mimo niesprzyjającej aury przebiegło w miłej atmosferze.

 

JPGObchody „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” w Przemyślu (256,62KB)

JPGObchody „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” w Przemyślu (210,12KB)

JPGObchody „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” w Przemyślu (153,76KB)

JPGObchody „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” w Przemyślu (208,83KB)

JPGObchody „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” w Przemyślu (297,37KB)

JPGObchody „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” w Przemyślu (196,29KB)

JPGObchody „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” w Przemyślu (244,74KB)

JPGObchody „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” w Przemyślu (157,59KB)

JPGObchody „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” w Przemyślu (186,47KB)

JPGObchody „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” w Przemyślu (222,77KB)

JPGObchody „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” w Przemyślu (213,83KB)

JPGObchody „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” w Przemyślu (252,63KB)

JPGObchody „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” w Przemyślu (232,69KB)

JPGObchody „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” w Przemyślu (214,17KB)

JPGObchody „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” w Przemyślu (176,90KB)

JPGObchody „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” w Przemyślu (208,88KB)

JPGObchody „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” w Przemyślu (214,21KB)

JPGObchody „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” w Przemyślu (240,67KB)

JPGObchody „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” w Przemyślu (180,68KB)

JPGObchody „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” w Przemyślu (201,94KB)

Wersja XML