Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenie Prezydenta Miasta Przemyśla

W związku z niezgodnym z prawem przekazaniem danych osobowych dzieci w wieku przedszkolnym, w Urzędzie Miejskim w Przemyślu przeprowadzane jest postępowanie wyjaśniające, którego zadaniem jest sprawdzenie przestrzegania procedur bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Dotychczas uzyskane informacje, wskazują na naruszenie obowiązujących procedur bezpieczeństwa przez pracowników.

Dochowujemy maksymalnej staranności, by dane przetwarzane w tutejszym Urzędzie były odpowiednio zabezpieczone zgodnie z najwyższymi standardami i przepisami prawa. Nadmieniam, iż w dniu dzisiejszym złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w Prokuraturze Rejonowej w Przemyślu.

Niezależnie od wyników postępowania wszelkie procedury służące zabezpieczeniu danych osobowych poddane zostaną dodatkowo szczegółowej analizie. Po zakończeniu wszelkich postępowań w tej sprawie zostaną wyciągnięte konsekwencje w stosunku do osób, które dopuściły się naruszenia procedur.

Chciałbym przeprosić wszystkich rodziców dzieci, których dane wydostały się w nieformalny sposób poza Urząd Miejski w Przemyślu. Zapewniam, że robimy wszystko, aby maksymalnie wykorzystać możliwości zarówno sprzętu jak i oprogramowania, aby takie sytuacje nie miały miejsca w przyszłości. Za swój obowiązek uważam też potrzebę jeszcze mocniejszego uświadomienia urzędnikom spoczywającej na nich odpowiedzialności i obowiązku przestrzegania procedur związanych z ochroną danych osobowych. 

 

Robert Choma
Prezydent Miasta Przemyśla

Wersja XML