Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej przy ul. Sobótki.

I N F O R M A C J A


          Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Sobótki, oznaczonej jako działka nr 403/4 o pow. 0,0185 ha w obrębie 211 m. Przemyśla, objęta KW Nr PR1P/00072992/5, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.
         Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwow nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518) upływa w dniu 8 lipca 2014 r.

 

Wersja XML