Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NSA uchylił wyrok WSA w Rzeszowie w sprawie śmieci

6 maja br. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu od wyroku WSA w Rzeszowie, uchylił zaskarżony wyrok stwierdzający nieważność uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sprawa została przekzana WSA w Rzeszowie do ponownego rozpatrzenia. Powyższa sentencja oznacza także, że odpadła sankcja "wstrzymania uchwały Nr 2/2013" i może ona być wykonywana za okres od 1 lipca 2013r. do czasu jej uchylenia przez uchwałę Nr 169/2013.

Wersja XML