Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Drugie spotkanie zespołu ds. opracowania uchwały w sprawie powołania przemyskiej Rady Seniorów

W dniu 15 maja 2014 r. w Centrum Terapii i Rehabilitacji Caritas Archidiecezji Przemyskiej przy ul. Popiełuszki 5 w Przemyślu odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. opracowania uchwały w sprawie powołania przemyskiej Rady Seniorów.

Miejsce spotkania wybrano nieprzypadkowo. Centrum jest placówką służącą osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym. Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej ks. Artur Janiec przedstawił szczegółowo funkcjonowanie ośrodka oraz plany związane m.in. z działalnością na rzecz osób starszych. Przy tej okazji Ks. Dyrektor zapewnił o woli ścisłej współpracy z Radą Seniorów.

Następnie członkowie zespołu dyskutowali nad projektem statutu Rady Seniorów. Zaproponowano m.in. piętnastoosobowy skład Rady, w tym po dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta. Przeanalizowano zadania Rady oraz tryb wyboru i organizację jej działania. Wiele miejsca poświęcono na określenie kryterium doboru członków Rady ze względu na wiek.  

Na zakończenie spotkania omówiono dalszy tok prac nad projektem uchwały.

 

Wersja XML