Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nawiązanie współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu w zakresie działalności badawczo-rozwojowej

W dniu 12 maja 2014 r. przedstawiciele przedsiębiorców z Przemyśla oraz kadra naukowa i studenci Instytutu Mechatroniki Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu wzięli udział w seminarium szkoleniowym, które odbyło się w Instytucie Technologii Eksploatacji - Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu, specjalizującym się w działalności badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej.

Program seminarium pn. Innowacyjne rozwiązania technologiczne obejmował następujące zagadnienia:

Instytutem od ponad 28 lat z sukcesem zarządza prof. dr hab. inż. Pan Adam Mazurkiewicz, Przemyślanin, który systematycznie odwiedza nasze miasto.

Podczas wizyty w Radomiu została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu a Dyrektorem Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego (ITeE – PIB) w Radomiu. W spotkaniu uczestniczyli również Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, przedstawiciele FAE Fanina S.A., Brittani Network Group Sp. z o. o. i Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Wszystkie wyżej wymienione podmioty należą do Klastra Energetycznego „Zielona Dolina Przemyśl”.


Dla zainteresowanych przedsiębiorców z Przemyśla istnieje możliwość zorganizowania indywidualnego spotkania w Instytucie w Radomiu. Instytut specjalizuje się w kreowaniu innowacyjności w obszarze budowy i eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska, a także opracowywaniu programów ustawicznego kształcenia i doskonalenia kadr dla innowacyjnej gospodarki oraz transferu zaawansowanych technologii do zastosowań przemysłowych. W celu wzmocnienia współpracy sektora nauki i biznesu Instytut opracował platformę technologiczną, prezentującą wyniki badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w Instytucie i współpracujących jednostkach naukowo-badawczych oraz przemysłowych (www.platforma.itee.radom.pl). Obecnie z platformą współpracuje kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych, w tym przede wszystkim przedstawiciele sektora MŚP.

Biorący udział w szkoleniu studenci Instytutu Mechatroniki PWSW w Przemyślu wyrazili swoją satysfakcję z udziału w szkoleniu, jednogłośnie stwierdzając, że wizyta w Instytucie była bardzo interesująca i motywująca do dalszej pracy na studiach.

JPGfot. UM Przemyśl

JPGfot. Kamil Ryłacz (PWSW)

JPGfot. Dawid Pokrywka (PWSW)

JPGfot. Dawid Pokrywka (PWSW)

JPGfot. Dawid Pokrywka (PWSW)

JPGfot. Kamil Ryłacz (PWSW)

JPGfot. UM Przemyśl

JPGfot. UM Przemyśl

JPGfot. Dawid Pokrywka (PWSW)

JPGfot. Dawid Pokrywka (PWSW)

JPGfot. UM Przemyśl

JPGfot. UM Przemyśl

JPGfot. UM Przemyśl

JPGfot. Kamil Ryłacz (PWSW)

JPGfot. Kamil Ryłacz (PWSW)

JPGfot. Dawid Pokrywka (PWSW)

JPGfot. UM Przemyśl

JPGfot. Dawid Pokrywka (PWSW)

JPGfot. Dawid Pokrywka (PWSW)

JPGfot. Kamil Ryłacz (PWSW)

JPGfot. UM Przemyśl

JPGfot. UM Przemyśl

JPGfot. Kamil Ryłacz (PWSW)

JPGfot. UM Przemyśl

Wersja XML