Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień Samorządności 2014

Corocznie w kwietniu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu Samorząd Wychowanków organizuje Dzień Samorządności.

Ideą obchodów Dnia Samorządności jest rozwijanie u naszych wychowanków umiejętności organizacyjnych, aktywnych postaw społecznych i poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania. Jest to szczególnie ważnie dla osób niepełnosprawnych ruchowo, gdyż pozwala im na wzmocnienie wiary we własne siły, pokonywanie swoich ograniczeń i lęków.

W obchody tego dnia włącza się cała społeczność szkolna uczestnicząc w zorganizowanych różnorodnych konkursach i zawodach. Jest to dzień inny niż wszystkie w kalendarzu szkolnym, gdyż uczniowie mają możliwość wspólnej zabawy, zdrowej rywalizacji i współpracy w zespołach.

W tym roku wychowankowie wykazali się wiedzą ogólną i talentami biorąc udział w następujących konkursach:

-        Konkurs „Prawo na co dzień”,

-        Konkurs wiedzy o EURO,

-        Konkurs ekologiczny – „Zrób prezent”,

-        Konkursy plastyczne – na najlepszy plakat pt. „Dzień Samorządności” oraz „Wielkanocna kartka”,

-        Drużynowy konkurs wiedzy ogólnej „Eureko, ja to wiem!”

-        KARAOKE

-        Konkurs recytatorski pt. „Poezjo schyl głowę nad Przemyślem”.

Przeprowadzono także zawody sportowe w sali gimnastycznej i na basenie, w dyscyplinach umożliwiających współzawodnictwo uczniom ciężej poszkodowanym.

W trakcie obchodów został rozstrzygnięty bardzo ważny dla naszej społeczności szkolnej coroczny plebiscyt na „Osobowość roku szkolnego”. W tym roku zwyciężyła uczennica klasy 2 liceum ogólnokształcącego Kinga Jańczuk.

Dzień Samorządności uświetnił działający w Ośrodku kabaret ZEZIK prezentując program pt. „Wielkanocny przekładaniec”. Natomiast „gwoździem programu” był mecz piłki siatkowej: nauczyciele – uczniowie, w którym zwyciężyli nauczyciele (3:1).

Radość i zadowolenie wychowanków Ośrodka utwierdza nas w przekonaniu o potrzebie kontynuowania tradycji w następnych latach.

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

JPGNULL

Wersja XML