Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2014.

Informujemy o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację  zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2014.

Wyniki konkursu w załączeniu.

Wyniki konkursu dostępne są:

- w  Biuletynie Informacji Publicznej;

- na stronie internetowej www.przemysl.pl w odnośniku Polityka Społeczna;

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

PDFWyniki otwartego konkursu ofert

Wersja XML