Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych przetargach na dzień 07 maja 2014 r.

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 07 maja 2014 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:


- czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 17/20 niewydzielonych części w nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1623/2 w obrębie 207  m. Przemyśla, położonej przy ul. Artura Grottgera 3, godz. 11:00,

- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 389 i nr 399 w obrębie 207, położonej przy ul. Kamienny Most/Czarnieckiego, godz. 11:30,

- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka  nr 2916/4 w obrębie 202, położonej przy ul. Wyszyńskiego, godz. 12:00,

- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2916/5 w obrębie 202, położonej przy ul. Wyszyńskiego, godz. 12:30.

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl


 

Wersja XML