Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Radni Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla uczestniczyli w debacie "Aktywny Młody Przemyślanin"

W dniu 27 marca 2014 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu, z inicjatywy samorządu uczniowskiego Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. prof. J. Groszkowskiego, odbyła się debata „Aktywny Młody Przemyślanin” w ramach projektu edukacyjnego „Wybory parlamentarne” oraz rekrutacji do XX Sesji Sejmu dzieci i Młodzieży, realizowanego we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, pod patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie ZSEiO oraz radni Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla II kadencji.
W gronie zaproszonych gości w debacie uczestniczyli Pan Robert Choma - Prezydent Miasta Przemyśla, Pan Robert Bal - Radny Rady Miejskiej w Przemyślu, Pani Danuta Wiech - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Pan Robert Gawlik - Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Pan Robert Sosnowski - Wydział Edukacji i Sportu, Pan Tadeusz Baran - Dyrektor ZSEiO, Pan Artur Cieliński - Prezes Fundacji Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „Jerzyk”, Pan Tomasz Wiech - Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Pan Remigiusz Maciupa z Przemyskiej Gildii Fantastyki.

Debatę poprzedziła prezentacja wyników badania ankietowego, przeprowadzonego wśród młodzieży szkolnej, z której wynika, że młodzież nie interesuje się polityką i nie chce brać udziału w wyborach.    
Uczestnicy debaty zastanawiali się co należy zrobić, aby zachęcić młodych ludzi do udziału w wyborach.
Ważnym tematem, który szczególnie zainteresował uczestników spotkania był młodzieżowy wolontariat.

Organizatorzy debaty zapewnili kontynuowanie tego typu spotkań.  

 

JPGNULL

Wersja XML