Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla II kadencji

W dniu 25 marca 2014 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla II kadencji.
Posiedzenie otworzył Krzysztof Iwaneczko - przewodniczący MRMP I kadencji, który życzył młodszym kolegom i koleżankom zaangażowania i pomysłów oraz większej aktywności w realizację zadań Rady. Następnie przedstawił informację o wynikach wyborów.
Z kolei Pan Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla złożył gratulacje radnym oraz wyraził nadzieję na owocną współpracę z władzami miasta Przemyśla.
W dalszej części młodzi radni złożyli ślubowanie oraz otrzymali z rąk Prezydenta Miasta Przemyśla zaświadczenia o wyborze.
Kluczowym  momentem obrad były wybory przewodniczącego oraz pozostałych członków prezydium Rady.
W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla II kadencji została Marta Sikora z I Liceum Ogólnokształcącego im. im. Juliusza Słowackiego. Zastępcami zostali Jakub Zabawski, reprezentujący Gimnazjum Nr 4 oraz Aleksandra Kornecka z Zespołu Szkół Salezjańskich, natomiast na funkcję sekretarza wybrano Grzegorza Tomaka, który jest uczniem Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego.

Gratulujemy radnym wyboru i życzymy owocnej pracy oraz jak najlepszego reprezentowania interesów przemyskiej młodzieży w Radzie.

JPGMłodzieżowa Rada Miasta Przemyśla II kadencji

JPGWręczenie zaświadczeń o wyborze

JPGWręczenie zaświadczeń o wyborze

JPGRadni składają ślubowanie

JPGWręczenie zaświadczeń o wyborze

JPGWręczenie zaświadczeń o wyborze

JPGWręczenie zaświadczeń o wyborze

JPGWręczenie zaświadczeń o wyborze

JPGWręczenie zaświadczeń o wyborze

JPGKoncert gitarowy w wykonaniu uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu

JPGOdczytanie ślubowania

JPGWręczenie zaświadczeń o wyborze

JPGWybory Prezydium Rady

JPGWybory Prezydium Rady

JPGWręczenie zaświadczeń o wyborze

JPGKoncert gitarowy w wykonaniu uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu

JPGWręczenie zaświadczeń o wyborze

JPGWręczenie zaświadczeń o wyborze

JPGWręczenie zaświadczeń o wyborze

JPGRozpoczęcia obrad

JPGWręczenie zaświadczeń o wyborze

JPGWręczenie zaświadczeń o wyborze

JPGWręczenie zaświadczeń o wyborze

Wersja XML