Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

W dniu 14 marca 2014 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji. Spotkanie otworzył Pan Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, który przywitał wszystkich zebranych. W słowie wprowadzenia podkreślił znaczenie funkcjonowania Rady dla rozwoju miasta oraz podziękował za zaangażowanie, szczególnie osobom reprezentującym organizacje pozarządowe. Pan Prezydent przypomniał także swoje wieloletnie zaangażowanie w prace Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Podczas posiedzenia członkowie Rady wybrali przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
Przewodniczącą została ponownie Pani Jadwiga Duda, reprezentująca Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA; Wiceprzewodniczącą – Pani Krystyna Makara, reprezentująca Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, natomiast Sekretarzem została Pani Bożena Łaba, reprezentująca Stowarzyszenie „Winnice Doliny Sanu”.
Ponadto uczestnicy wybrali przedstawiciela Rady do zespołu ds. inicjatywy lokalnej, którym został Pan Kamil Niklewicz, reprezentujący Stowarzyszenia dla Przemyśla REGIA CIVITAS.

 

JPGCzłonkowie MRDPP II kadencji

JPGCzłonkowie MRDPP II kadencji

JPGCzłonkowie MRDPP II kadencji

JPGPierwsze posiedzenie MRDPP II kadencji otworzył Pan Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla

JPGCzłonkowie MRDPP II kadencji

PDFPROTOKÓŁ z I posiedzenia MRDPP II kadencji.pdf
 

Wersja XML