Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Eliminacje stopnia powiatowego odbędą się 11 kwietnia 2014 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Plac Dominikański 3.
Zgłoszenia uczestników zgodnie z regulaminem turnieju do pobrania na stronie www.zosprp.pl w zakładce strony Regulaminy.

Termin zgłoszenia upływa w dniu 7 kwietnia 2014 r.

Stosowne zgłoszenia należy dostarczyć do Biura Terenowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Przemyślu, Plac Św. Floriana 1.

Dodatkowych informacji udziela Pan Witold Kazienko - Prezes ZOSP RP w Przemyślu, pod nr tel. 604 414 293.
 

 

Wersja XML