Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 09 kwietnia 2014 r. został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 44 przy ul. Kołłątaja 6 w Przemyślu, godz. 800

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 09 kwietnia 2014 r. został ogłoszony  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 44 przy ul. Kołłątaja 6 w Przemyślu, godz. 800

Przetarg odbędzie się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Ratuszowa 10a oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10a, III piętro, pokój nr 313, tel. (16) 675-21-09, e-mail: , http://www.przemysl.pl

Wersja XML