Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NIE DAJ SIĘ STEREOTYPOM! KONKURS FILMOWY!!!

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Przemyślu, działający przy Regionalnej Izbie Gospodarczej zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie filmowym „Przeciw Stereotypom - zasada równość szans kobiet i mężczyzn”. Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Tematyka konkursu:

Tematem konkursu jest ukazanie problematyki równości szans kobiet i mężczyzn we współczesnym świecie. Konkurs polegać będzie na realizacji krótkiego filmu (do 5 minut) obrazującego stereotypy kobiet i mężczyzn oraz sposobu ich przeciwdziałania.

Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, które ukończyły 18 rok życia. Prace należy nadesłać do dnia 31.03.2014 na adres:

Regionalny Ośrodek EFS, ul. Kopernika 20, 37-700 Przemyśl z dopiskiem Konkurs.

 

Nagrody:

Dla najlepszych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe

I miejsce - Tablet

II miejsce - aparat fotograficzny

III miejsce  - odtwarzacz mp3.

 

Wszystkie prace będą umieszczone na kanale Youtube. 

Ogłoszenie wyników 10.04.2014. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu znajdują się w załączeniu.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

DOTNULL

DOTNULL

DOTNULL

Wersja XML