Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja z realizacji programu w 2013r.

Rok 2013 był drugim rokiem realizacji uchwały Nr 275/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 listopada 2011 w sprawie przyjęcia Programu „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” na terenie miasta Przemyśla.

Na koniec roku 2013 ważnych było 1542 kart, w tym:
- 548 – kart rodziców/opiekunów,
- 994 – kart dzieci. 

Ogółem osoby uprawnione skorzystały z różnych form ulg:
w roku 2012 - 2.286 razy w tym:
- dzieci – 1.394,
- rodzice/opiekunowie - 892.

w roku 2013 - 17.767 razy w tym:
- dzieci - 11.963,
- rodzice/opiekunowie - 5.804.

Na realizację Programu z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl wydatkowano:
w roku 2012 - 25 648,25 zł,
w roku 2013 – 85 556,50 zł.

Wersja XML