Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana rachunku bankowego

W związku ze zmianą banku z dniem 1 marca 2014 r. proszę o składanie do Podkarpackiego Banku Spółdzielczego dyspozycji o przelanie z dniem 28 lutego 2014 r.
 
sald  rachunków na nowe rachunki bankowe (ze wskazaniem nr rachunku) w Getin Noble Bank S.A.
 
Równocześnie informuję, że w dniu 28 lutego 2014 r. Gmina przekaże na rachunki w PBS środki pieniężne na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli na 1 marca 2014 r.
 
Proszę o przelanie dnia 28 lutego w godzinach rannych środków na wypłaty  na nowe rachunki w Getin Bank.
 
 
Janina Kania
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Księgowego
Urząd Miejski w Przemyślu
Wersja XML