Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przemyscy policjanci podsumowali 2013 rok

W środę 29 stycznia br. Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Zdzisław Stopczyk przewodniczył odprawie rocznej w Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu. Celem narady było podsumowanie pracy  jednostki w trakcie ubiegłego roku oraz wskazanie strategii na rok 2014. W odprawie, oprócz przemyskich policjantów, uczestniczyli zaproszeni goście: Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla , Marek Kudła Wicestarosta Przemyski , Grzegorz Szynal Wiceprezes Sądu Rejonowego , Marek Ochyra Prokurator Rejonowy, ks. Janusz Mączka Kapelan Przemyskiej Policji  oraz przedstawiciele służb współpracujących z KMP w Przemyślu.

Odprawę rozpoczął Komendant Miejski Policji w Przemyślu inspektor dr Krzysztof Pobuta, który przedstawił osiągnięte wyniki i efekty ubiegłorocznej pracy we wszystkich pionach jednostki.

Statystyka działalności KMP w Przemyślu w 2013 roku przedstawia się następująco:

Komendant podkreślił rolę współdziałania z samorządami miasta, powiatu i gmin. Dzięki wspólnym działaniom i wsparciu finansowemu kontynuowano remonty pomieszczeń służbowych zarówno w komendzie, jak i w podległych komisariatach. insp. Pobuta podziękował samorządowcom za dotychczasową współpracę.

Podsumowując naradę roczną Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Zdzisław Stopczyk ocenił pozytywnie pracę przemyskich policjantów. Komendant podziękował za roczny wysiłek policjantów i pracowników przemyskiej komendy a ponadto wskazał priorytety polskiej Policji na rok 2014:

 

JPGPrzemyscy policjanci podsumowali 2013 rok (FOT. Bogusława Sebastianka) (626,50KB)

Wersja XML