Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA O NIE DOJŚCIU DO SKUTKU PRZETARGU nr 1/PRZ/2013

INFORMACJA O NIE DOJŚCIU DO SKUTKU PRZETARGU nr 1/PRZ/2013
 

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.040.619.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 5.040.619.000,00 zł,


jako Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK
WISŁOSAN


uprzejmie informuje, iż Przetarg nr 1/PRZ/2013, ogłoszony w Dzienniku Gazeta Prawna Nr 217 (3607 Wl1 w dniu 8.11.2013r. w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie w ramach umowy sprzedaży własność nieruchomości składającej się z działek ewid. o nr: 2/19 o  pow. 4,5707 ha w obr. 213, nr 2/21 o pow. 8,9813 ha w obr. 213, nr 6/5 o pow. 6,1871 ha w obr. 213, nr 917/3 o pow. 3,9680 ha w obr. 212 położonych przy ul. Pustej, ul. Gospodarczej i ul. Przemysłowej w Przemyślu, nie doszedł do skutku ze względu na nie złożenie w ustalonym w ogłoszeniu miejscu i czasie żadnej oferty do Przetargu nr 1/PRZ/2013.

Wersja XML