Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejna ocena jakości współpracy z organizacjami pozarządowymi w Przemyślu

W dniu 7 czerwca 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się spotkanie grupy dyskusyjnej poświęcone ocenie jakości współpracy władz miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi w roku 2012.

Podobnie jak w roku 2012, ocena ta została dokonana w oparciu o „Niezbędnik do (samo)oceny współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi” (Lokalny Indeks Jakości Współpracy), powstały w ramach projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy".

Metoda LIW polega na przeprowadzeniu diagnozy sytuacji w zakresie współpracy (badanie ankietowe), a następnie na przygotowaniu spotkania z wybranymi przedstawicielami organizacji (grupa dyskusyjna), w trakcie którego wspólnie dokonuje się samooceny stanu współpracy, identyfikuje aspekty wymagające usprawnienia i formułuje odpowiednie wnioski na przyszłość.   

W badaniu ankietowym wzięło udział 19 organizacji z terenu miasta Przemyśla.

W załączeniu zamieszczamy sprawozdanie ze spotkania grupy dyskusyjnej oraz materiały stanowiące podstawę do oceny jakości współpracy.

Zapraszamy także do zapoznania się z wynikami oceny współpracy władz miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 >>>

PDFSprawozdanie ze spotkania grupy dyskusyjnej

PDFOcena jakości współpracy

PDFInformacja o współpracy w roku 2012

PDFWyniki badania ankietowego

PDFLista obecności

JPGGrupa dyskusyjna

Wersja XML