Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ankiety

Jednym z głównych celów projektu było dokonanie analizy porównawczej rozwiązań prawnych funkcjonujących na poziomie państwa, jak i rozwiązań istniejących w miastach partnerów projektu. W celu zebrania potrzebnych informacji została opracowana ankieta, którą przedstawiciele poszczególnych miast wypełnili jeszcze przed spotkaniem. Dzięki temu organizatorzy przygotowali dla wszystkich uczestników konferencji i warsztatów zestawienie wybranych danych.

PDFAnkieta-Eger (136,92KB)

PDFAnkieta-Przemyśl (145,65KB)

PDFAnkieta-Humenne (150,71KB)

PDFWybrane informacje (189,64KB)

PDFAnkieta-warsztaty (147,55KB)

PDFAnkieta-Kutna Hora (128,84KB)

Wersja XML